PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 24 พฤศจิกายน 2558 งานประเพณีลอยกระทง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558


 งานประเพณีลอยกระทง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558

       เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี และท่าน ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะครศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงานกิจกรรม พร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความสามัคคี
      ทั้งนี้กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรม ไทยและมีการร่วมทำกิจกรรมกับคนในชุมชน ภายในงานมีการจัดกิจกรรม อาทิเช่น การประกวดกระทง การร้องเพลง การประกวดจัดซุ้มของแต่ละสาขาวิชา และการประกวดนางนพมาศ ฯลฯ

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++