PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 4 ธันวาคม 61 โครงการส่งเสริมการเขียนตำราละพิมพ์ผลงานวิจัย : กิจกรรมวารสารคณะครุศาสตร์

โครงการส่งเสริมการเขียนตำราละพิมพ์ผลงานวิจัย : กิจกรรมวารสารคณะครุศาสตร์

  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมการเขียนตำราละพิมพ์ผลงานวิจัย : กิจกรรมวารสารคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมประชุมพะยูงทอง เพื่อเตรียมความในการตีพิมพ์ฉบับที่ 1 และเพื่อให้คณะครุศาสตร์มีวารสารทางวิชาการ และผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐาน TCI

 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++