PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 20 ธันวาคม 61 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

  

เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++