PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 8-11 มกราคม 2562 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (KM วิจัย) และการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (KM วิจัย) และการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน

  

เมื่อวันที่ 8-11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการจัดการความรู้ กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (KM วิจัย) และการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ เรื่อง เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ปรายฟ้า การ์เด้น ฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนมหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++