PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 25-27 มกราคม 2562 กีฬาภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พะยูงเกมส์ ครั้งที่่ 4

กีฬาภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พะยูงเกมส์ ครั้งที่่ 4

  

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา ของนักศึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++