PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 กีฬามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 12

กีฬามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 12

  

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม การแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 12" เป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้แนวคิด “NPU สามัคคี มีน้ำใจ รวมสายใย ชาวเหลืองทอง" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านกีฬา ส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวของนักศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เข้าร่วมเป็นนักกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันในการเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีตัวแทนนักกีฬาจากแต่ละคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน

 

ซึ่งปีนี้มีการแข่งขันกีฬารวมทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬาได้แก่ เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส กรีฑา E-Sport Rov และยังมีการประกวดขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม เชียร์ลีดเดอร์ยอดเยี่ยม และสแตนเชียร์ยอดเยี่ยม โดยจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม สนามกีฬาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สนามกีฬา กกท.หนองญาติ สนามแบดมินตันเอกชน และสนามกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานการศึกษาภาคีเครือข่ายในการขอใช้สนามกีฬาเพื่อทำการแข่งขันในครั้งนี้

 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++