PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 29 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมการแข่งขัน "มหาวิทยาลัยนครพนม มินิ-ฮาร์ฟมาราธอน ประจำปี 2558"


 กิจกรรมการแข่งขัน "มหาวิทยาลัยนครพนม มินิขฮาร์ฟมาราธอน ประจำปี 2558"

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัด มินิ-ฮาร์ฟมาราธอน ประจำปี 2558 โดยมีท่าน ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี และร่วมกิจกรรม ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตั้งแต่เวลา 03.00 น. เมื่อกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้น ได้มอบรางวัลแก่นักกีฬา ซึ่งนางสาวพัชรา อุ่นกลม นศ.สาขาวิชาคอม ปี3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มินิหญิง รุ่นอายุ20-29 ปี

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++