PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 10-11 มีนาคม 2562 กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ​ ขั้นความรู้ทั่วไป​ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่​ 3

กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ​ ขั้นความรู้ทั่วไป​ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่​ 3

  

วันที่​ 10-11​ มีนาคม​ 2562​ ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ​ ขั้นความรู้ทั่วไป​ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่​ 3​ ณ​ ห้องประชุมพนมศิลป์ โดย​ นายปริญญา​ ธรเสนา​ รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม​ ให้มาเป็นปรธานในพิธีเปิด​ อ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ว่าที่ร้อยเอก​ ดร.ชาญวิทย์​ หาญรินทร์​ คณบดีคณะครุศาสตร์​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ของกิจกรรม​ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์​สุธิดา​ เลขะวัฒนะ​ รองคณบดี​ฝ่าบริหารและแผน​ อาจารย์​ ดร.รชฏ​ สุวรรณกูฏ​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ​ วิจัย​ และบัณฑิตศึกษา​ อาจารย์​ ดร.นาฏยาพร​ บุญเรือง​ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา​ พัฒนาองค์กร​ และการประกันคุณภาพการศึกษา​ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และมีการเข้าค่ายออกฝึกของนักศึกษา ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++