PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 22 มีนาคม 2562 โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรม : พบครูต้นแบบและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ชั้นปีที่ 5

โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรม : พบครูต้นแบบและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ชั้นปีที่ 5

  

มื่อวันที่ 22 มีนาคม 62 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรม : พบครูต้นแบบและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ชั้นปีที่ 5 รหัส ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพิทยปรกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++