PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 22 มีนาคม 2562 กิจกรรม 5 ส คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรม 5 ส คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

  

วันที่ 22 มีนาคม 62 ที่ผ่าน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัด กิจกรรม 5 ส ขึ้น ณ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++