PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 29 เมษายน 2562 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ประจำปีการศึกษา 2561

  

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพะยูงทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++