PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน มาเป็นเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาใหม่

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++