PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้ารับการประเมิน 5 ส จากมหาวิทยาลัยนครพนม

เข้ารับการประเมิน 5 ส จากมหาวิทยาลัยนครพนม

  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้ารับการประเมิน 5 ส จากมหาวิทยาลัยนครพนม ณ บริเวณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++