PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 โครงการทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

  

เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินโครงการทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง 211 ชั้น 1 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++