PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 18 ธันวาคม 2558 การจัดแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 ประจำปี 2558


 การจัดแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 โดยมีการกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณศูนย์กีฬาปิยะ 36 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยทางท่าน ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิจัยและประกันคุณภาพการสึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++