PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 23 ธันวาคม 2558 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ ขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ ให้เกิดความรักความสามัคคี และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายไปได้
    - กิจกรรมตอนช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 -12.00 น. ณ บริเวณอาคารจุตรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพนม ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา หลายประเภทร่วมกัน โดยมีการแบ่งตามสี ดังนี้ สีชมพู คือ ฮักนะครุศาสตร์ และ สีเขียว คือ สุขที่สุด@ครุศาสตร์ ทำให้บุคลากรภายในเกิดความสนุกสนาน และรู้จักความรักความสามัคคีกันอย่างดีเยี่ยม
    - กิจกรรมตอนช่วงค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารจุตรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพนม ได้มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่บุคลากรภายใน มีการแลกเปลี่ยนขวัญซึ่งกันและกัน เป็นค่ำคืนที่มีความสนุกสนานและสร้างความสุขต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง

+++ ดูภาพกิจกรรมช่วงเช้าเพิ่มเติม +++

 +++ ดูภาพกิจกรรมช่วงค่ำเพิ่มเติม +++