ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับมหาวิทยาลัยที่นำไปใช้ได้จริง

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับมหาวิทยาลัยที่นำไปใช้ได้จริง
>>>เอกสารแนบ