ติดต่อสอบถาม


 


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 167/1 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 48000
Tel :  042-587181
Fax : 042-587182
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : EDU NPU
website : http://edu.npu.ac.th/web/
webmaster : Mr. Natthawat tanratthanakoolchay