PR-EDU วันที่ 27 ตุลาคม 2566 พิธีการเปิดเเข่งขันกีฬานักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม “พะยูงทองเกมส์ ครั้งที่ 8”

 ภาพบรรยากาศพิธีการเปิดเเข่งขันกีฬานักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม “พะยูงทองเกมส์ ครั้งที่ 8” 
          วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ สนามกีฬา NPU Sport Complex โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี อาจารย์ ดรซสุวิมล คำน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานในกิจกรรม ซึ่งการแข่งขันมีหลากหลายชนิดกีฬาด้วยกัน ทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา (มีกีฬา E- Sports ด้วยนะ) และการแข่งขันกรีฑา โดยการแข่งขันเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2566  

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.