IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13
วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13... Read More...
IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ มนพ.
วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต ครุศาสตร์ มนพ.... Read More...
IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 15 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563
วันพุธ, 22 มกราคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่... Read More...
IMAGE เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๓
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๒๓... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ ป.บัณฑิต)
วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2563
 ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม... Read More...