ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานวันครอบรอบ 1 ปี วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ