ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 10

 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 10 เอกสารแนบ