HOT !!! ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 
 1.สาขาวิชาภาษาไทย 
 2.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 3.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 4.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย