HOT !!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้่ การสอบความรู้ความสามารถเฉาพะตำแหน่งและสอบภาคปฏิบัติสิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทางไกล อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ