HOT !!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้่ การคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้คัดเลือกไปแล้วนั้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังเอกสารแนบท้ายนี้  รายละเอียดแนบ