ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 17

 เรียน อาจารย์/นักวิจัย ทุกท่าน ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม2561 เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดที่ http://www.nrct.go.th/training/t4t.aspx