PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 7 มกราคม 2559 งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 และมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558


 "งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 และมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 "

วันนี้ (7 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ จังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และหน่วยงานสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ จัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 และมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยในวันนี้กำหนดให้มีพิธีเปิดงาน ซึ่ง ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผบ.มทบ.210 นางสุจินดา ศรีวรขาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และ นางพูนสุข โพธิ์สุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายในงานอย่างเป็นกันเอง และได้รับการต้อนรับจากคณะผู้จัดบูธต่างๆ เป็นอย่างดี

งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 และมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 "เกษตรมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สืบสาน ภูมิปัญญาไทย สู่เศรษฐกิจอาเซียน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2559 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการทางการเกษตรการประกวด และแข่งขันทักษะด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การเสวนาวิชาการ การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร นิทรรศการแพทย์แผนไทยและบริการดูแลสุขภาพโดยการแพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และนาทีทอง..ไข่ไก่ ฟองละ 2 บาท มีจำหน่ายทุกวัน

นอกจากนี้ ในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ร่วมในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 ด้วย โดยมีการแสดงของนักเรียน มีเกมส์ การแข่งขัน ของขวัญ ของรางวัลแจกเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานมากมาย พิเศษ การแสดงโชว์สุนัขแสนรู้

 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++