PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 18 สิงหาคม 2559 คณะครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) เข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


คณะครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) เข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) เข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก