PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 31 กรกฎาคม - วันที่ 1 สิงหาคม 61 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  

วันที่ 31 กรกฎาคม - วันที่ 1 สิงหาคม 61 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นอุดมศึกษา และตระหนักถึงเป้าหมายของตนเองในการจะเป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติต่อไป

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++