PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์

กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์

  

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ แก่ อาจารย์ ดร.วนิดา​ หงษ์มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++