PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา


 "โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ อาคารโรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยงานกิจกรรมเสริมความเป็นครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขึ้น ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธีและยังให้โอวาทเกี่ยวกับแนวทางการทำงานในอนาคตของนักศึกษาต่อไป และยังได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา  แก้วยางทราย ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม บรรยายเรื่อง "เตรียมตัวอ่านหนังสืออย่างไรให้สอบบรรจุได้" หลังจากฟังบรรยายเสร็จสิ้น ในเวลาประมาณ 11.00 น. ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาต่อไป


 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++