PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 5 มีนาคม 2559 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สังคมศึกษา ณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3


 "โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สังคมศึกษา ณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3"

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สังคมศึกษา ณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3 ด้วยการแข่งขันกีฬาภายในสาขาขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ภาวดี พันธรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา มาเป็นประธานในพิธีโครงการดังกล่าว ทั้งนี้การจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สังคมศึกษาขึ้นนับเป็นการส่งเสริมการสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะเอง  โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมในโครงการ และยังแบ่งออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีแสดและสีฟ้า 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++